144 - Beperkingengebiedactiviteit: Beperkingenactiviteit met betrekking tot een lokale spoorweg

Laatst gewijzigd door Joey Kortram op 31-10-2019 17:17:35


Code
144
Betreft activiteitsoort

Beperkingengebiedactiviteit  

Aard activiteit
Beperkingenactiviteit met betrekking tot een lokale spoorweg
Specificatie activiteit
  1. Als beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een lokale spoorweg als bedoeld in artikel 9.1 worden aangewezen activiteiten in het beperkingengebied met betrekking tot die lokale spoorweg.
    2. Onder de aanwijzing vallen niet activiteiten die worden verricht door of namens de spoorwegbeheerder in het kader van het aanleggen, het wijzigen of het beheren van een lokale spoorweg of de regeling van het verkeer over die spoorweg.
Grondslag

Art. 9.47 Besluit activiteiten leefomgeving

Tags:
Gemaakt door Joey Kortram op 31-10-2019 17:17:35
Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door VirtualConsult m.b.v. open-source-software XWiki 8.4.4
De inhoud is ontwikkeld door in.spiratie.nl in opdracht van UIVO-I Werkpakket 2 - Ketenprocessen