166 - Mobiel breken van bouw- en sloopafval: Mobiel breken van bouw- en sloopafval

Laatst gewijzigd door Mieke Huijsman op 09-01-2020 16:53:10


Code
166
Betreft activiteitsoort

Mobiel breken van bouw- en sloopafval  

Aard activiteit
Mobiel breken van bouw- en sloopafval
Specificatie activiteit
Grondslag

Art. 3.184, lid 4 onder b Besluit activiteiten leefomgeving, juncto afdeling 7.2 Besluit bouwwerken leefomgeving

Tags:
Gemaakt door Mieke Huijsman op 09-01-2020 15:42:16
Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door VirtualConsult m.b.v. open-source-software XWiki 8.4.4
De inhoud is ontwikkeld door in.spiratie.nl in opdracht van UIVO-I Werkpakket 2 - Ketenprocessen