Druk het voorblad af, met daarop de paginatitel, auteur en datum van de laatste wijziging.
Opsomming van de koppen, doorgaans direct na het voorblad.
Koptekst die op elke pagina wordt getoond.
Voettekst die op elke pagina wordt getoond.
Neem pagina-opmerkingen op aan het einde van het PDF-document, doorgaans voor de bijgesloten afbeeldingen.
Druk de bijgevoegde afbeeldingen aan het einde van het PDF-document af.
Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door 360Q m.b.v. open-source-software XWiki 12.5.1
De inhoud is ontwikkeld door MvR Consulting in opdracht van het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet'.