CATALOGUSNAAMPDC Ketenpartners Omgevingswet (PDC Ow-kp)
KVK-NUMMER 
DOMEINCODEOGWKP
DOMEINSamenwerking bij uitvoering van de Omgevingswet tussen ketenpartners (bevoegde gezagen en hun adviseurs en behandeldiensten) voor wat betreft het behandelen van zgn. verzoeken (m.b.t. vergunningaanvragen, meldingen, informatieplichten e.d.). 
DOELGROEPgemeenten
waterschappen
provincies
rijksoverheidinstanties
omgevingsdiensten
veiligheidsregio's
REFERENTIE-PDCja
TOELICHTINGDe catalogus benoemt en specificeert producten die de ketenpartners bij elkaar kunnen bestellen en afnemen ter behandeling van genoemde verzoeken. De catalogus is in deze opzet beperkt tot adviesproducten. Deze zijn onderscheiden en afgebakend naar de reden van het opstellen van regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving d.w.z. naar hetgeen het bevoegd gezag beoogt te bereiken met de desbetreffende regels. Veelal is dit verwoord in doelen en oogmerken in bijvoorbeeld een Omgevingsplan.
VERSIE0.7
BEGINDATUM VERSIE20-07-2021
BEHERENDE ORGANISATIEVNG, mede namens UvW, IPO en Rijksoverheidinstanties 
NAAM CONTACTPERSOONSander van Haren
EMAILADRES CONTACTPERSOONsander.vanharen@vng.nl

Producten


per pagina van Pagina
De tabel kan de gegevens niet laden.
 
Pagina

Tags:
Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door 360Q m.b.v. open-source-software XWiki 12.5.1
De inhoud is ontwikkeld door MvR Consulting in opdracht van het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet'.