AD02 - Advies voorbereiding initiatief fysieke leefomgeving (Vooroverleg)

Laatst gewijzigd door Afgeschermd op 10-12-2019 14:04:02


Productcode
AD02
Productnaam
Advies voorbereiding initiatief fysieke leefomgeving (Vooroverleg)
Soort taak
Advisering  
Omschrijving

Advies over het voornemen tot en/of de voorbereiding van een initiatief dat gevolgen heeft of kan hebben voor de fysieke leefomgeving

Beoogd resultaat

Het advies kan bijdragen aan het:

  1. informeren van de initiatiefnemer over de mogelijkheden en onmogelijkheden van het initiatief, waar van toepassing toegespitst op/uitgesplitst naar de wettelijke activiteiten die met het initiatief zijn gemoeid;
  2. in kaart brengen van de belanghebbenden en het stimuleren van de initiatiefnemer deze belanghebbenden te informeren over en te betrekken bij de voorbereiding van het initiatief;
  3. maken van een afweging door het bevoegd gezag (en zijn ketenpartners) over de betrokkenheid en rol bij de participatie die door de initiatiefnemer wordt georganiseerd;
  4. pro-forma (vrijblijvend) toetsen van activiteiten die met het initiatief zijn gemoeid, ter voorbereiding op de indiening en behandeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning.
Toelichting

Behoudens 'Participatiedeelname' kunnen alle varianten van dit product één of meerdere keren worden aangevraagd door de initiatiefnemer. Het totale 'Vooroverleg' is daarmee het geheel van adviezen (voortgebracht door separate zaken van het zaaktype 'Advies verstrekken (informeel) / Vooroverleg voeren') dat aan initiatiefnemer is verstrekt tijdens de voorbereiding van initiatief.

Leverbaar door

Gemeente …  
Ministerie van Defensie  
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat  
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  
Omgevingsdienst …  
Provincie …  
Veiligheidsregio …  
Waterschap …  

Geeft invulling aan taken
Eigenaren Varianten en Onderdelen
Varianten:
Onderdelen:
Zaaktype

2 - Advies verstrekken (informeel) / Vooroverleg voeren]     

Overzicht Varianten Varianten zijn bepaalde 'uitvoeringen' van een Product met specifieke kenmerken, zoals een bepaalde Verrekenmethode, Kental (uren) of Tarief, etc. Denk bijvoorbeeld aan een onderscheid (twee varianten) tussen de varianten 'Collectevergunning' (met bijvoorbeeld 1 uur als kental) en 'Evenementenvergunning' (met bijv. 3 uren als kental) van het product 'APV-vergunning'. Een variant is 'kostprijsbepalend': het kental of tarief specificeert de basisinspanning/-prijs voor een product of dienst in deze 'uitvoering'. Eventuele kostprijsverhogende elementen (bijv. de inzet van een bijzondere deskundigheid, of een toeslag voor complexe vraagstukken) kunnen via Bijdrage-varianten en Onderdelen die bij elke Variant kunnen worden gemaakt, worden gespecificeerd. Dit overzicht is hetzelfde als op het tabblad Varianten. Toevoegen, wijzigen en verwijderen van Varianten kan alleen op genoemd tabblad.
per pagina van Pagina
De tabel kan de gegevens niet laden.
 
Pagina
Tags:
Gemaakt door Afgeschermd op 11-06-2019 17:13:10
Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door VirtualConsult m.b.v. open-source-software XWiki 12.5.1
De inhoud is ontwikkeld door MvR & Partners in opdracht van het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet'.