RE04 - Waterschapsverordening

Laatst gewijzigd door Afgeschermd op 11-09-2017 02:17:02


Productcode
RE04
Productnaam
Waterschapsverordening
Soort taak
Regulering  
Omschrijving

De waterschapsverordening bevat regels voor waterkeringen en watergangen binnen het beheergebied van een waterschap.

Beoogd resultaat
Toelichting

Het waterschap heeft een functioneel karakter, daarom heeft de waterschapsverordening geen betrekking op de gehele fysieke leefomgeving, maar alleen op het watersysteem dat het waterschap beheert.
De waterschapsverordening bevat regels over:

  • het gebruikmaken van een waterstaatswerk zoals waterkeringen, wateren, waterscheidingen, wegen, bemalingsinrichtingen, sluizen, duikers, stuwen en inlaat- en uitwateringsgeulen en havens
  • het uitvoeren van activiteiten in een beperkingengebied
  • het lozen van water op het oppervlaktewater
  • het onttrekken van oppervlaktewater of grondwater 

Een beperkingengebied is een gebied rondom een werk of object, waarin vanwege de aanwezigheid van dat werk of object regels gelden (voorheen 'beschermingszone').

In tegenstelling tot de provincie en de gemeente heeft het waterschap niet de mogelijkheid om omgevingswaarden in de waterschapsverordening op te nemen.

Leverbaar door
Waterschap …  
Geeft invulling aan taken
Eigenaren Varianten en Onderdelen
Varianten:
Onderdelen:
Zaaktype

  

Overzicht Varianten Varianten zijn bepaalde 'uitvoeringen' van een Product met specifieke kenmerken, zoals een bepaalde Verrekenmethode, Kental (uren) of Tarief, etc. Denk bijvoorbeeld aan een onderscheid (twee varianten) tussen de varianten 'Collectevergunning' (met bijvoorbeeld 1 uur als kental) en 'Evenementenvergunning' (met bijv. 3 uren als kental) van het product 'APV-vergunning'. Een variant is 'kostprijsbepalend': het kental of tarief specificeert de basisinspanning/-prijs voor een product of dienst in deze 'uitvoering'. Eventuele kostprijsverhogende elementen (bijv. de inzet van een bijzondere deskundigheid, of een toeslag voor complexe vraagstukken) kunnen via Bijdrage-varianten en Onderdelen die bij elke Variant kunnen worden gemaakt, worden gespecificeerd. Dit overzicht is hetzelfde als op het tabblad Varianten. Toevoegen, wijzigen en verwijderen van Varianten kan alleen op genoemd tabblad.
per pagina van Pagina
De tabel kan de gegevens niet laden.
 
Pagina
Tags:
Gemaakt door Afgeschermd op 11-09-2017 01:43:14
Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door VirtualConsult m.b.v. open-source-software XWiki 12.5.1
De inhoud is ontwikkeld door MvR & Partners in opdracht van het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet'.