RE01 - Algemene rijksregels

Laatst gewijzigd door Afgeschermd op 14-11-2019 16:35:12


Productcode
RE01
Productnaam
Algemene rijksregels
Soort taak
Regulering  
Omschrijving

Algemene rijksregels zijn regels voor activiteiten die burgers en bedrijven in de leefomgeving uitvoeren.

Beoogd resultaat

De voordelen van algemene regels zijn:

 • dezelfde regels in gelijke situaties
 • vooraf duidelijkheid over welke regels gelden voor een activiteit
 • lastenverlichting, want er is geen vergunning nodig 
Toelichting

Het Rijk moet voor de volgende activiteiten algemene regels opstellen:

 • bouw- en sloopactiviteiten, gebruik en in stand houden van bouwwerken
 • milieubelastende activiteiten
 • lozingsactiviteiten
 • wateronttrekkingsactiviteiten
 • mijnbouwactiviteiten
 • beperkingengebiedactiviteiten weg, (installatie in) waterstaatswerken
 • zwemmen en baden
 • cultureel erfgoed en werelderfgoed 

Ook zijn er activiteiten waarvoor het Rijk algemene regels mag stellen, namelijk:

 • ontgrondingen
 • stortingsactiviteiten op zee
 • beperkingengebiedactiviteiten luchtvaart en spoor
Leverbaar door
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  
Geeft invulling aan taken
Eigenaren Varianten en Onderdelen
Varianten:
Onderdelen:
Zaaktype

  

Overzicht Varianten Varianten zijn bepaalde 'uitvoeringen' van een Product met specifieke kenmerken, zoals een bepaalde Verrekenmethode, Kental (uren) of Tarief, etc. Denk bijvoorbeeld aan een onderscheid (twee varianten) tussen de varianten 'Collectevergunning' (met bijvoorbeeld 1 uur als kental) en 'Evenementenvergunning' (met bijv. 3 uren als kental) van het product 'APV-vergunning'. Een variant is 'kostprijsbepalend': het kental of tarief specificeert de basisinspanning/-prijs voor een product of dienst in deze 'uitvoering'. Eventuele kostprijsverhogende elementen (bijv. de inzet van een bijzondere deskundigheid, of een toeslag voor complexe vraagstukken) kunnen via Bijdrage-varianten en Onderdelen die bij elke Variant kunnen worden gemaakt, worden gespecificeerd. Dit overzicht is hetzelfde als op het tabblad Varianten. Toevoegen, wijzigen en verwijderen van Varianten kan alleen op genoemd tabblad.
per pagina van Pagina
De tabel kan de gegevens niet laden.
 
Pagina
Tags:
Gemaakt door Afgeschermd op 11-09-2017 01:43:14
Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door VirtualConsult m.b.v. open-source-software XWiki 12.5.1
De inhoud is ontwikkeld door MvR & Partners in opdracht van het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet'.