RE25 - Delegatie bevoegdheid omgevingsvergunning

Laatst gewijzigd door Afgeschermd op 13-12-2019 18:13:08


Productcode
RE25
Productnaam
Delegatie bevoegdheid omgevingsvergunning
Soort taak
Regulering  
Omschrijving

Verzoek om, of beschikking strekkende tot, overdracht van de bevoegdheid voor het beschikken op een aanvraag om, resp. het actualiseren, wijzigen, intrekken of vervangen van, een omgevingsvergunning, alsmede de handhaving daarvan, aan een ander dan het in de wet aangewezen bestuursorgaan

Beoogd resultaat

Correctie van de wettelijke bevoegdheidstoedeling in een situatie waarin het bevoegd gezag niet het zwaarste belang behartigt, door overdracht van de wettelijke bevoegdheid aan het bestuursorgaan dat in die situatie het zwaarste belang behartigt.

Toelichting
Leverbaar door

Gemeente …  
Ministerie van Defensie  
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat  
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  
Provincie …  
Waterschap …  

Geeft invulling aan taken
Eigenaren Varianten en Onderdelen
Varianten:
Onderdelen:
Zaaktype

  

Overzicht Varianten Varianten zijn bepaalde 'uitvoeringen' van een Product met specifieke kenmerken, zoals een bepaalde Verrekenmethode, Kental (uren) of Tarief, etc. Denk bijvoorbeeld aan een onderscheid (twee varianten) tussen de varianten 'Collectevergunning' (met bijvoorbeeld 1 uur als kental) en 'Evenementenvergunning' (met bijv. 3 uren als kental) van het product 'APV-vergunning'. Een variant is 'kostprijsbepalend': het kental of tarief specificeert de basisinspanning/-prijs voor een product of dienst in deze 'uitvoering'. Eventuele kostprijsverhogende elementen (bijv. de inzet van een bijzondere deskundigheid, of een toeslag voor complexe vraagstukken) kunnen via Bijdrage-varianten en Onderdelen die bij elke Variant kunnen worden gemaakt, worden gespecificeerd. Dit overzicht is hetzelfde als op het tabblad Varianten. Toevoegen, wijzigen en verwijderen van Varianten kan alleen op genoemd tabblad.
per pagina van Pagina
De tabel kan de gegevens niet laden.
 
Pagina
Tags:
Gemaakt door Afgeschermd op 11-09-2017 01:43:15
Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door VirtualConsult m.b.v. open-source-software XWiki 12.5.1
De inhoud is ontwikkeld door MvR & Partners in opdracht van het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet'.