RE07 - Omgevingsplan

Laatst gewijzigd door Afgeschermd op 18-11-2019 14:44:50


Productcode
RE07
Productnaam
Omgevingsplan
Soort taak
Regulering  
Omschrijving

Het omgevingsplan bevat gemeentelijke regels over de fysieke leefomgeving. Per gemeente geldt één omgevingsplan.

Beoogd resultaat

Een evenwichtige toedeling van functies aan locaties binnen en andere regels die met het oog daarop nodig zijn. (art. 4.2, lid 1 Omgevingswet)

Toelichting

Een omgevingsplan regelt veel zaken binnen de gemeente. Hierin staan bijvoorbeeld regels over:

  • toedeling van functies aan locaties
  • milieu
  • natuur
  • cultureel erfgoed
  • bomen 

Deze regels kunnen bijvoorbeeld bestaan uit:

  • regels over activiteiten
  • maatwerkregels
  • regels om een vergunning te beoordelen 
Leverbaar door
Gemeente …  
Geeft invulling aan taken
Eigenaren Varianten en Onderdelen
Varianten:
Onderdelen:
Zaaktype

11 - Aanvraag beschikking uitgebreid behandelen]     

Overzicht Varianten Varianten zijn bepaalde 'uitvoeringen' van een Product met specifieke kenmerken, zoals een bepaalde Verrekenmethode, Kental (uren) of Tarief, etc. Denk bijvoorbeeld aan een onderscheid (twee varianten) tussen de varianten 'Collectevergunning' (met bijvoorbeeld 1 uur als kental) en 'Evenementenvergunning' (met bijv. 3 uren als kental) van het product 'APV-vergunning'. Een variant is 'kostprijsbepalend': het kental of tarief specificeert de basisinspanning/-prijs voor een product of dienst in deze 'uitvoering'. Eventuele kostprijsverhogende elementen (bijv. de inzet van een bijzondere deskundigheid, of een toeslag voor complexe vraagstukken) kunnen via Bijdrage-varianten en Onderdelen die bij elke Variant kunnen worden gemaakt, worden gespecificeerd. Dit overzicht is hetzelfde als op het tabblad Varianten. Toevoegen, wijzigen en verwijderen van Varianten kan alleen op genoemd tabblad.
per pagina van Pagina
De tabel kan de gegevens niet laden.
 
Pagina
Tags:
Gemaakt door Afgeschermd op 11-09-2017 01:43:15
Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door VirtualConsult m.b.v. open-source-software XWiki 12.5.1
De inhoud is ontwikkeld door MvR & Partners in opdracht van het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet'.