TZ01 - Controle (proactief)

Laatst gewijzigd door Afgeschermd op 17-12-2019 13:19:56


Productcode
TZ01
Productnaam
Controle (proactief)
Soort taak
Toezicht  
Omschrijving

Planmatige verificatie van de naleving van de wettelijke voorschriften bij het verrichten van (een) activiteit(en)

Beoogd resultaat

Verificatie van de naleving van wettelijke voorschriften door proactieve controle van (een) activiteit(en)

Toelichting

Middels planmatig toezicht toetst het bevoegd gezag proactief - dat wil zeggen: zonder dat er concrete aanwijzingen zijn dat wettelijke voorschriften niet worden nageleefd - de naleving van wettelijke voorschriften bij de uitvoering van (een) actviteit(en).

Leverbaar door

Gemeente …  
Ministerie van Defensie  
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat  
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  
Provincie …  
Waterschap …  

Geeft invulling aan taken
Eigenaren Varianten en Onderdelen
Varianten:
Onderdelen:
Zaaktype

4 - Controle uitvoeren]     

Overzicht Varianten Varianten zijn bepaalde 'uitvoeringen' van een Product met specifieke kenmerken, zoals een bepaalde Verrekenmethode, Kental (uren) of Tarief, etc. Denk bijvoorbeeld aan een onderscheid (twee varianten) tussen de varianten 'Collectevergunning' (met bijvoorbeeld 1 uur als kental) en 'Evenementenvergunning' (met bijv. 3 uren als kental) van het product 'APV-vergunning'. Een variant is 'kostprijsbepalend': het kental of tarief specificeert de basisinspanning/-prijs voor een product of dienst in deze 'uitvoering'. Eventuele kostprijsverhogende elementen (bijv. de inzet van een bijzondere deskundigheid, of een toeslag voor complexe vraagstukken) kunnen via Bijdrage-varianten en Onderdelen die bij elke Variant kunnen worden gemaakt, worden gespecificeerd. Dit overzicht is hetzelfde als op het tabblad Varianten. Toevoegen, wijzigen en verwijderen van Varianten kan alleen op genoemd tabblad.
per pagina van Pagina
De tabel kan de gegevens niet laden.
 
Pagina
Tags:
Gemaakt door Afgeschermd op 11-09-2017 01:43:19
Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door VirtualConsult m.b.v. open-source-software XWiki 12.5.1
De inhoud is ontwikkeld door MvR & Partners in opdracht van het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet'.