RE12 - Maatwerkvoorschrift

Laatst gewijzigd door 360AutoLogger op 14-01-2020 15:30:29


Productcode
RE12
Productnaam
Maatwerkvoorschrift
Soort taak
Regulering  
Omschrijving

Beschikking waarin het bevoegd gezag voorschriften verbindt aan het (mogen) verrichten van een actviteit, in aanvulling op of afwijkend van rijksregels en decentrale regels 

Beoogd resultaat
Toelichting
Leverbaar door

Gemeente …  
Provincie …  
Waterschap …  

Geeft invulling aan taken
Eigenaren Varianten en Onderdelen
Varianten:
Onderdelen:

Overzicht Varianten Varianten zijn bepaalde 'uitvoeringen' van een Product met specifieke kenmerken, zoals een bepaalde Verrekenmethode, Kental (uren) of Tarief, etc. Denk bijvoorbeeld aan een onderscheid (twee varianten) tussen de varianten 'Collectevergunning' (met bijvoorbeeld 1 uur als kental) en 'Evenementenvergunning' (met bijv. 3 uren als kental) van het product 'APV-vergunning'. Een variant is 'kostprijsbepalend': het kental of tarief specificeert de basisinspanning/-prijs voor een product of dienst in deze 'uitvoering'. Eventuele kostprijsverhogende elementen (bijv. de inzet van een bijzondere deskundigheid, of een toeslag voor complexe vraagstukken) kunnen via Bijdrage-varianten en Onderdelen die bij elke Variant kunnen worden gemaakt, worden gespecificeerd. Dit overzicht is hetzelfde als op het tabblad Varianten. Toevoegen, wijzigen en verwijderen van Varianten kan alleen op genoemd tabblad.
per pagina van Pagina
Betreft activiteit Bevoegd gezag
De tabel kan de gegevens niet laden.
 
Pagina
Tags:
Gemaakt door Mark van den Broek op 10-09-2017 23:43:23
Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door VirtualConsult m.b.v. open-source-software XWiki 8.4.4
De inhoud is ontwikkeld door in.spiratie.nl in opdracht van UIVO-I Werkpakket 2 - Ketenprocessen