P08 - Maatwerkvoorschrift

Laatst gewijzigd door Mieke Huijsman op 14-01-2020 16:29:27


Code
P08
Naam
Maatwerkvoorschrift
Betreft activiteitsoort

Brandveilig gebruiksactiviteit  

Nadere specificatie

Maatwerkvoorschrift mobiele radiocommunicatie hulpdiensten

Voor zover de activiteit wordt verricht op dezelfde locatie als een activiteit als bedoeld in afdeling 3.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving waarvoor een door gedeputeerde staten eerder verleende omgevingsvergunning geldt.

Betreft activiteit

164 - Brandveilig gebruiksactiviteit: Brandveilig gebruiksactiviteit  

Conditie
 
  

 

Bevoegd gezag
(Wettelijke) grondslag

Art. 2.2 Besluit bouwwerken leefomgeving, juncto art. 4.5, lid 4 Besluit bouwwerken leefomgeving, juncto art. 4.229 Besluit bouwwerken leefomgeving

 

Wettelijke termijn
Termijn servicenorm
Variant hoort op Uniforme productnamenlijst
Nee
Zaaktype

Overzicht Bijdrage-varianten Bijdrage-varianten zijn varianten van andere producten die optioneel - net als Onderdelen - een bijdrage kunnen leveren aan deze variant. Denk aan een specialistisch advies dat in specifieke situaties nodig is voordat een vergunning kan worden verleend, of een individuele studietoeslag als onderdeel van een bijstandsuitkering. Kenmerkend is dat Bijdrage-varianten elders in de producten- en dienstencatalogus als zelfstandige varianten van een product zijn gedefinieerd, maar hier als bouwsteen / halffabrikaat worden gebruikt voor het produceren van deze variant van een product. Bijdrage-varianten zijn, net als Onderdelen, kostprijsverhogende elementen van een variant. Dit overzicht is hetzelfde als op het tabblad Bijdrage-varianten. Toevoegen, wijzigen en verwijderen van Bijdrage-varianten kan alleen op genoemd tabblad.
per pagina van Pagina
De tabel kan de gegevens niet laden.
 
Pagina
Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door VirtualConsult m.b.v. open-source-software XWiki 12.5.1
De inhoud is ontwikkeld door MvR & Partners in opdracht van het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet'.