RE08 - Projectbesluit

Laatst gewijzigd door Afgeschermd op 19-11-2019 14:28:24


Productcode
RE08
Productnaam
Projectbesluit
Soort taak
Regulering  
Omschrijving

Het projectbesluit is een instrument waarmee bevoegd gezag toestemming kan geven voor complexe projecten in de fysieke leefomgeving.

Beoogd resultaat
Toelichting

Een projectbesluit maakt projecten met een publiek provinciaal, nationaal of waterstaatsbelang mogelijk. De wet noemt een aantal projecten waarvoor het bevoegd gezag de projectprocedure moet volgen.

Voorbeelden waarvoor een projectbesluit nodig is zijn:

  • aanleg of uitbreiding van een hoofdweg
  • versterking van een primaire waterkering 

In bijzondere gevallen kan de overheid ook voor een initiatief van een private initiatiefnemer een projectbesluit vaststellen. Dat kan als dat initiatief een provinciaal of nationaal belang heeft. In zo’n geval gaat het bereiken van private doelen en overheidsdoelen in de fysieke leefomgeving samen. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van nieuwe natuur en de ontwikkeling van energie-infrastructuur. Het is mogelijk om voor verschillende projecten die met elkaar samenhangen, één projectbesluit vast te stellen.

Het projectbesluit kan alle toestemmingen bevatten die nodig zijn voor het project. Het kan bijvoorbeeld niet alleen de omgevingsvergunning, maar ook andere toestemmingen (bijvoorbeeld een verkeersbesluit) bevatten. Ook kan het bevoegd gezag regels geven om het project te beschermen en in stand te houden. Het projectbesluit kan de regels van het omgevingsplan direct wijzigen. Dit gebeurt als die regels in strijd zijn met die van het projectbesluit.

Leverbaar door

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  
Provincie …  
Waterschap …  

Geeft invulling aan taken
Eigenaren Varianten en Onderdelen
Varianten:
Onderdelen:
Zaaktype

11 - Aanvraag beschikking uitgebreid behandelen]     

Overzicht Varianten Varianten zijn bepaalde 'uitvoeringen' van een Product met specifieke kenmerken, zoals een bepaalde Verrekenmethode, Kental (uren) of Tarief, etc. Denk bijvoorbeeld aan een onderscheid (twee varianten) tussen de varianten 'Collectevergunning' (met bijvoorbeeld 1 uur als kental) en 'Evenementenvergunning' (met bijv. 3 uren als kental) van het product 'APV-vergunning'. Een variant is 'kostprijsbepalend': het kental of tarief specificeert de basisinspanning/-prijs voor een product of dienst in deze 'uitvoering'. Eventuele kostprijsverhogende elementen (bijv. de inzet van een bijzondere deskundigheid, of een toeslag voor complexe vraagstukken) kunnen via Bijdrage-varianten en Onderdelen die bij elke Variant kunnen worden gemaakt, worden gespecificeerd. Dit overzicht is hetzelfde als op het tabblad Varianten. Toevoegen, wijzigen en verwijderen van Varianten kan alleen op genoemd tabblad.
per pagina van Pagina
De tabel kan de gegevens niet laden.
 
Pagina
Tags:
Gemaakt door Afgeschermd op 11-09-2017 01:43:23
Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door VirtualConsult m.b.v. open-source-software XWiki 12.5.1
De inhoud is ontwikkeld door MvR & Partners in opdracht van het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet'.