RE11 - Melding activiteit

Laatst gewijzigd door Afgeschermd op 14-01-2020 17:44:05


Productcode
RE11
Productnaam
Melding activiteit
Soort taak
Regulering  
Omschrijving

Registratie van een bericht aan het bevoegd gezag waarin (het voornemen tot) het verrichten van een activiteit waarop algemene regels (rijksregels, decentrale regels) van toepassing zijn

Beoogd resultaat

Kennisname van activiteiten waarop algemene of decentrale regels van toepassing zijn, alsmede het initiëren van passende vervolgacties, zoals het stellen van (maatwerk)voorschriften of het houden van toezicht.

Toelichting
Leverbaar door

Gemeente …  
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  
Provincie …  
Waterschap …  

Geeft invulling aan taken
Eigenaren Varianten en Onderdelen
Varianten:
Onderdelen:
Zaaktype

9 - Melding activiteit behandelen]     

Overzicht Varianten Varianten zijn bepaalde 'uitvoeringen' van een Product met specifieke kenmerken, zoals een bepaalde Verrekenmethode, Kental (uren) of Tarief, etc. Denk bijvoorbeeld aan een onderscheid (twee varianten) tussen de varianten 'Collectevergunning' (met bijvoorbeeld 1 uur als kental) en 'Evenementenvergunning' (met bijv. 3 uren als kental) van het product 'APV-vergunning'. Een variant is 'kostprijsbepalend': het kental of tarief specificeert de basisinspanning/-prijs voor een product of dienst in deze 'uitvoering'. Eventuele kostprijsverhogende elementen (bijv. de inzet van een bijzondere deskundigheid, of een toeslag voor complexe vraagstukken) kunnen via Bijdrage-varianten en Onderdelen die bij elke Variant kunnen worden gemaakt, worden gespecificeerd. Dit overzicht is hetzelfde als op het tabblad Varianten. Toevoegen, wijzigen en verwijderen van Varianten kan alleen op genoemd tabblad.
per pagina van Pagina
De tabel kan de gegevens niet laden.
 
Pagina
Tags:
Gemaakt door Afgeschermd op 11-09-2017 01:43:23
Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door VirtualConsult m.b.v. open-source-software XWiki 12.5.1
De inhoud is ontwikkeld door MvR & Partners in opdracht van het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet'.