TZ02 - Controle (reactief)

Laatst gewijzigd door Afgeschermd op 17-12-2019 17:16:39


Productcode
TZ02
Productnaam
Controle (reactief)
Soort taak
Toezicht  
Omschrijving

Verificatie van de naleving van de wettelijke voorschriften bij het verrichten van (een) activiteit(en) naar aanleiding van aanwijzingen dat wettelijke voorschriften niet worden nageleefd

Beoogd resultaat

Vaststellen of bij het verrichten van (een) activiteit(en) wettelijke voorschriften zijn of worden overtreden

Toelichting

Middels reactief toezicht toetst het bevoegd gezag gericht naar aanleiding van een signaal (bijvoorbeeld een klacht, een ongewoon voorval, een handhavingsverzoek, een bevinding van de eigen of een andere organisatie) de naleving van wettelijke voorschriften bij het verrichten van (een) actviteit(en).

Leverbaar door

Gemeente …  
Ministerie van Defensie  
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat  
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  
Provincie …  
Waterschap …  

Geeft invulling aan taken
Eigenaren Varianten en Onderdelen
Varianten:
Onderdelen:
Zaaktype

4 - Controle uitvoeren]     

Overzicht Varianten Varianten zijn bepaalde 'uitvoeringen' van een Product met specifieke kenmerken, zoals een bepaalde Verrekenmethode, Kental (uren) of Tarief, etc. Denk bijvoorbeeld aan een onderscheid (twee varianten) tussen de varianten 'Collectevergunning' (met bijvoorbeeld 1 uur als kental) en 'Evenementenvergunning' (met bijv. 3 uren als kental) van het product 'APV-vergunning'. Een variant is 'kostprijsbepalend': het kental of tarief specificeert de basisinspanning/-prijs voor een product of dienst in deze 'uitvoering'. Eventuele kostprijsverhogende elementen (bijv. de inzet van een bijzondere deskundigheid, of een toeslag voor complexe vraagstukken) kunnen via Bijdrage-varianten en Onderdelen die bij elke Variant kunnen worden gemaakt, worden gespecificeerd. Dit overzicht is hetzelfde als op het tabblad Varianten. Toevoegen, wijzigen en verwijderen van Varianten kan alleen op genoemd tabblad.
per pagina van Pagina
De tabel kan de gegevens niet laden.
 
Pagina
Tags:
Gemaakt door Afgeschermd op 11-09-2017 01:43:23
Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door VirtualConsult m.b.v. open-source-software XWiki 12.5.1
De inhoud is ontwikkeld door MvR & Partners in opdracht van het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet'.