RE03 - Omgevingsverordening

Laatst gewijzigd door Afgeschermd op 11-09-2017 02:16:36


Productcode
RE03
Productnaam
Omgevingsverordening
Soort taak
Regulering  
Omschrijving

Een omgevingsverordening bevat provinciale regels over de fysieke leefomgeving.

Beoogd resultaat
Toelichting

De omgevingsverordening bevat alle provinciale regels voor de fysieke leefomgeving. Dit kunnen drie soorten regels zijn:

  1. regels voor burgers en bedrijven zoals aan regels over vergunningplichten
  2. regels voor de overheid zoals regels om vergunningaanvragen te beoordelen
  3. instructieregels over hoe gemeenten en waterschappen hun taken en bevoegdheden moeten uitoefenen

De regels kunnen een uitwerking zijn van omgevingswaarden die de provincie in de omgevingsverordening heeft opgenomen.

Leverbaar door
Provincie …  
Geeft invulling aan taken
Eigenaren Varianten en Onderdelen
Varianten:
Onderdelen:
Zaaktype

  

Overzicht Varianten Varianten zijn bepaalde 'uitvoeringen' van een Product met specifieke kenmerken, zoals een bepaalde Verrekenmethode, Kental (uren) of Tarief, etc. Denk bijvoorbeeld aan een onderscheid (twee varianten) tussen de varianten 'Collectevergunning' (met bijvoorbeeld 1 uur als kental) en 'Evenementenvergunning' (met bijv. 3 uren als kental) van het product 'APV-vergunning'. Een variant is 'kostprijsbepalend': het kental of tarief specificeert de basisinspanning/-prijs voor een product of dienst in deze 'uitvoering'. Eventuele kostprijsverhogende elementen (bijv. de inzet van een bijzondere deskundigheid, of een toeslag voor complexe vraagstukken) kunnen via Bijdrage-varianten en Onderdelen die bij elke Variant kunnen worden gemaakt, worden gespecificeerd. Dit overzicht is hetzelfde als op het tabblad Varianten. Toevoegen, wijzigen en verwijderen van Varianten kan alleen op genoemd tabblad.
per pagina van Pagina
De tabel kan de gegevens niet laden.
 
Pagina
Tags:
Gemaakt door Afgeschermd op 11-09-2017 01:43:23
Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door VirtualConsult m.b.v. open-source-software XWiki 12.5.1
De inhoud is ontwikkeld door MvR & Partners in opdracht van het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet'.