CV01 - Voorlichting

Laatst gewijzigd door Afgeschermd op 14-11-2019 16:10:30


Productcode
CV01
Productnaam
Voorlichting
Soort taak
Communicatie en voorlichting  
Omschrijving

Proactief informeren van het publiek of een specifieke doelgroep

Beoogd resultaat
Toelichting

Het kan gaan om overheidsinformatie in brede zin die een bepaalde ingangsdatum heeft: de publicatie geeft aan dat iets is veranderd ten opzichte van een eerdere situatie. Maar het kan ook gaan over hoe de geldende regelgeving op hoofdlijnen werkt, waar informatie te vinden is en wie welke verantwoordelijkheden heeft. Voorbeelden in het kader van de Omgevingswet:

  • een wet of regeling is van kracht geworden
  • hoe kan een initiatiefnemer de benodigde informatie vinden over regelgeving en welke verantwoordelijkheden heeft hij of zij?
  • hoe kan een belanghebbende informatie vinden over een plan en op welke momenten kan hij/zij invloed uitoefenen?
  • in welke gevallen kan een inwoner een melding/klacht/handhavingsverzoek indienen en hoe moet dat worden ingediend? 
Leverbaar door

Gemeente …  
Ministerie van Defensie  
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat  
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  
Provincie …  
Waterschap …  

Geeft invulling aan taken
Eigenaren Varianten en Onderdelen
Varianten:
Onderdelen:
Zaaktype

1 - Advies verstrekken]     

Overzicht Varianten Varianten zijn bepaalde 'uitvoeringen' van een Product met specifieke kenmerken, zoals een bepaalde Verrekenmethode, Kental (uren) of Tarief, etc. Denk bijvoorbeeld aan een onderscheid (twee varianten) tussen de varianten 'Collectevergunning' (met bijvoorbeeld 1 uur als kental) en 'Evenementenvergunning' (met bijv. 3 uren als kental) van het product 'APV-vergunning'. Een variant is 'kostprijsbepalend': het kental of tarief specificeert de basisinspanning/-prijs voor een product of dienst in deze 'uitvoering'. Eventuele kostprijsverhogende elementen (bijv. de inzet van een bijzondere deskundigheid, of een toeslag voor complexe vraagstukken) kunnen via Bijdrage-varianten en Onderdelen die bij elke Variant kunnen worden gemaakt, worden gespecificeerd. Dit overzicht is hetzelfde als op het tabblad Varianten. Toevoegen, wijzigen en verwijderen van Varianten kan alleen op genoemd tabblad.
per pagina van Pagina
De tabel kan de gegevens niet laden.
 
Pagina
Tags:
Gemaakt door Afgeschermd op 11-09-2017 01:43:23
Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door VirtualConsult m.b.v. open-source-software XWiki 12.5.1
De inhoud is ontwikkeld door MvR & Partners in opdracht van het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet'.