RE02 - Voorbereidingsbesluit

Laatst gewijzigd door Afgeschermd op 29-11-2019 12:03:37


Productcode
RE02
Productnaam
Voorbereidingsbesluit
Soort taak
Regulering  
Omschrijving

Besluit strekkende tot verbodsbepalingen en aanhoudingsgronden voor een locatie met het oog op de voorbereiding, vaststelling en inwerkingtreding van een omgevingsverordening, omgevingsplan, projectbesluit, instructieregel of instructie

Beoogd resultaat

Voorkomen dat een in het voorbereidingsbesluit aangewezen locatie minder geschikt wordt voor het verwezenlijken van het doel waarvoor de omgevingsverordening, het omgevingsplan, het projectbesluit, de instructieregel of instructie wordt vastgesteld.

Toelichting

In het voorbereidingsbesluit kan voor een in het besluit aangewezen locatie worden bepaald dat het in daarbij aangewezen gevallen verboden is:

  • werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren,
  • bouwwerken te slopen,
  • het gebruik van bouwwerken of locaties te wijzigen.

In het voorbereidingsbesluit van een gemeentelijk bestuursorgaan kunnen gevallen worden aangewezen waarin een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit kan worden aangehouden.

Leverbaar door

Gemeente …  
Ministerie van Defensie  
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat  
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  
Provincie …  

Geeft invulling aan taken
Eigenaren Varianten en Onderdelen
Varianten:
Onderdelen:
Zaaktype

  

Overzicht Varianten Varianten zijn bepaalde 'uitvoeringen' van een Product met specifieke kenmerken, zoals een bepaalde Verrekenmethode, Kental (uren) of Tarief, etc. Denk bijvoorbeeld aan een onderscheid (twee varianten) tussen de varianten 'Collectevergunning' (met bijvoorbeeld 1 uur als kental) en 'Evenementenvergunning' (met bijv. 3 uren als kental) van het product 'APV-vergunning'. Een variant is 'kostprijsbepalend': het kental of tarief specificeert de basisinspanning/-prijs voor een product of dienst in deze 'uitvoering'. Eventuele kostprijsverhogende elementen (bijv. de inzet van een bijzondere deskundigheid, of een toeslag voor complexe vraagstukken) kunnen via Bijdrage-varianten en Onderdelen die bij elke Variant kunnen worden gemaakt, worden gespecificeerd. Dit overzicht is hetzelfde als op het tabblad Varianten. Toevoegen, wijzigen en verwijderen van Varianten kan alleen op genoemd tabblad.
per pagina van Pagina
De tabel kan de gegevens niet laden.
 
Pagina
Tags:
Gemaakt door Afgeschermd op 11-09-2017 01:43:24
Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door VirtualConsult m.b.v. open-source-software XWiki 12.5.1
De inhoud is ontwikkeld door MvR & Partners in opdracht van het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet'.