RE10 - Omgevingsvergunning

Laatst gewijzigd door Afgeschermd op 07-04-2020 19:21:28


Productcode
RE10
Productnaam
Omgevingsvergunning
Soort taak
Regulering  
Omschrijving

Beschikking op het verzoek van een initiatiefnemer om één of meer activiteiten in de fysieke leefomgeving te mogen verrichten.

Beoogd resultaat
Toelichting

Een beperkt aantal activiteiten is vergunningplichtig. Het Rijk maakt enkele activiteiten vergunningplichtig om verschillende redenen, namelijk als het gaat om:

  • het voldoen aan internationale verplichtingen
  • grote nadelige gevolgen van een activiteit
  • een maatschappelijk vraagstuk van nationaal belang
  • het beperken van administratieve en bestuurlijke lasten
  • het streven naar een gelijk speelveld 

Artikel 4.4 lid 2 van de Omgevingswet maakt het mogelijk dat de waterschapsverordening of de omgevingsverordening verboden bevatten om zonder een omgevingsvergunning een activiteit te verrichten. De concept Invoeringswet (art. 1.1, onder AH) maakt dit voor gemeenten in het omgevingsplan mogelijk.

Leverbaar door

Gemeente …  
Ministerie van Defensie  
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat  
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  
Provincie …  
Waterschap …  

Geeft invulling aan taken
Eigenaren Varianten en Onderdelen
Varianten:
Onderdelen:
Zaaktype

10 - Aanvraag beschikking regulier behandelen]  
11 - Aanvraag beschikking uitgebreid behandelen]     

Overzicht Varianten Varianten zijn bepaalde 'uitvoeringen' van een Product met specifieke kenmerken, zoals een bepaalde Verrekenmethode, Kental (uren) of Tarief, etc. Denk bijvoorbeeld aan een onderscheid (twee varianten) tussen de varianten 'Collectevergunning' (met bijvoorbeeld 1 uur als kental) en 'Evenementenvergunning' (met bijv. 3 uren als kental) van het product 'APV-vergunning'. Een variant is 'kostprijsbepalend': het kental of tarief specificeert de basisinspanning/-prijs voor een product of dienst in deze 'uitvoering'. Eventuele kostprijsverhogende elementen (bijv. de inzet van een bijzondere deskundigheid, of een toeslag voor complexe vraagstukken) kunnen via Bijdrage-varianten en Onderdelen die bij elke Variant kunnen worden gemaakt, worden gespecificeerd. Dit overzicht is hetzelfde als op het tabblad Varianten. Toevoegen, wijzigen en verwijderen van Varianten kan alleen op genoemd tabblad.
per pagina van Pagina
De tabel kan de gegevens niet laden.
 
Pagina
Tags:
Gemaakt door Afgeschermd op 11-09-2017 01:43:24
Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door VirtualConsult m.b.v. open-source-software XWiki 12.5.1
De inhoud is ontwikkeld door MvR & Partners in opdracht van het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet'.