MI17 - Beschikking omgevingsvergunning één activiteit

Laatst gewijzigd door Joey Kortram op 05-12-2019 14:22:35


Code
MI17
Naam
Beschikking omgevingsvergunning één activiteit
Betreft activiteitsoort

Beperkingengebiedactiviteit  

Nadere specificatie
Betreft activiteit

146 - Beperkingengebiedactiviteit: Beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een luchthaven van nationale betekenis  

Conditie
Bevoegd gezag
Minister van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
(Wettelijke) grondslag

Art. 4.11, lid 1, onder c Omgevingsbesluit

Wettelijke termijn
56
Termijn servicenorm
56
Variant hoort op Uniforme productnamenlijst
Nee
Zaaktype

Overzicht Bijdrage-varianten Bijdrage-varianten zijn varianten van andere producten die optioneel - net als Onderdelen - een bijdrage kunnen leveren aan deze variant. Denk aan een specialistisch advies dat in specifieke situaties nodig is voordat een vergunning kan worden verleend, of een individuele studietoeslag als onderdeel van een bijstandsuitkering. Kenmerkend is dat Bijdrage-varianten elders in de producten- en dienstencatalogus als zelfstandige varianten van een product zijn gedefinieerd, maar hier als bouwsteen / halffabrikaat worden gebruikt voor het produceren van deze variant van een product. Bijdrage-varianten zijn, net als Onderdelen, kostprijsverhogende elementen van een variant. Dit overzicht is hetzelfde als op het tabblad Bijdrage-varianten. Toevoegen, wijzigen en verwijderen van Bijdrage-varianten kan alleen op genoemd tabblad.
per pagina van Pagina
De tabel kan de gegevens niet laden.
 
Pagina
Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door VirtualConsult m.b.v. open-source-software XWiki 12.2
De inhoud is ontwikkeld door MvR & Partners in opdracht van het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet'.