VVR01 - Beschikking omgevingsvergunning één activiteit

Laatst gewijzigd door Joey Kortram op 02-12-2019 18:25:03


Code
VVR01
Naam
Beschikking omgevingsvergunning één activiteit
Betreft activiteitsoort

Beperkingengebiedactiviteit  

Nadere specificatie

Voor zover de activiteit alleen betrekking heeft op een lokale spoorweg in een gebied aangewezen op grond van artikel 20, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000.

Betreft activiteit

144 - Beperkingengebiedactiviteit: Beperkingenactiviteit met betrekking tot een lokale spoorweg  

Conditie
Bevoegd gezag
(Wettelijke) grondslag

Art. 4.7 Omgevingsbesluit

Wettelijke termijn
28
Termijn servicenorm
28
Variant hoort op Uniforme productnamenlijst
Nee
Zaaktype

Overzicht Bijdrage-varianten Bijdrage-varianten zijn varianten van andere producten die optioneel - net als Onderdelen - een bijdrage kunnen leveren aan deze variant. Denk aan een specialistisch advies dat in specifieke situaties nodig is voordat een vergunning kan worden verleend, of een individuele studietoeslag als onderdeel van een bijstandsuitkering. Kenmerkend is dat Bijdrage-varianten elders in de producten- en dienstencatalogus als zelfstandige varianten van een product zijn gedefinieerd, maar hier als bouwsteen / halffabrikaat worden gebruikt voor het produceren van deze variant van een product. Bijdrage-varianten zijn, net als Onderdelen, kostprijsverhogende elementen van een variant. Dit overzicht is hetzelfde als op het tabblad Bijdrage-varianten. Toevoegen, wijzigen en verwijderen van Bijdrage-varianten kan alleen op genoemd tabblad.
per pagina van Pagina
De tabel kan de gegevens niet laden.
 
Pagina
Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door VirtualConsult m.b.v. open-source-software XWiki 12.5.1
De inhoud is ontwikkeld door MvR & Partners in opdracht van het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet'.