10 - Aanvraag beschikking regulier behandelen

Laatst gewijzigd door 360AutoLogger op 05-02-2020 22:40:30


Identificatie
10
Omschrijving
Aanvraag beschikking regulier behandelen
Omschrijving generiek
Vergunningaanvraag regulier behandelen
Afbeelding

Aanvraag beschikking regulier behandelen.svg

Categorie
Vergunningverlening
Doel

Een besluit nemen op een aanvraag voor een vergunning, ontheffing of vergelijkbare beschikking op basis van een beoordeling van die aanvraag in een reguliere procedure.

Aanleiding

De zaakbehandelende organisatie heeft een aanvraag voor een vergunning ontvangen, of start zelf ambtshalve een traject voor het wijzigen of intrekken van een beschikking, waarop een reguliere procedure (Titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht) van toepassing is.

Toelichting

Tijdens de intake wordt geverifieerd of de aanvraag in een reguliere procedure behandeld kan worden. Is dit niet mogelijk dan betreft het een zaak van het type ´Aanvraag beschikking uitgebreid behandelen´. Ook kan geconstateerd worden dat volstaan kan worden met het behandelen als melding met een zaak van het type ‘Melding activiteit behandelen’. 

Initiatie Extern / Intern
Extern
Handeling initiator
Aanvragen
Onderwerp
Vergunning reguliere procedure
Handeling behandelaar
Behandelen
Doorlooptijd behandeling (kalenderdagen)
56
Servicenorm behandeling (kalenderdagen)
56
Opschorting / aanhouding mogelijk
Ja
Opschorting / aanhouding toelichting
Bij verzoek om aanvullende informatie en in de in artikel 4:15, tweede lid Algemene wet bestuursrecht genoemde gevallen.
Verlenging doorlooptijd mogelijk
Ja
Verlenging toelichting
Binnen de beslistermijn van 8 weken kan - mits gemotiveerd - besloten worden de beslistermijn te verlengen.
Verlengingstermijn
42
Trefwoorden
Vergunning regulier
Classificatiecode archivering
Vertrouwelijkheid
Openbaar
Verantwoordelijke
Publicatie-indicatie
Ja
Publicatietekst
Product / Dienst
Naam van het referentieproces
Behandelen aanvraag vergunning
Link naar het referentieproces
http://www.gemmaonline.nl/index.php/Id-vivo-0900
Proceseigenaar
Verantwoordingsrelatie
RSIN broncatalogus
14128451
Domein broncatalogus
GEM
Identificatie zaaktype in broncatalogus
10
Omschrijving zaaktype in broncatalogus
Vergunningaanvraag regulier behandelen
Bronzaaktypelink
ZKT_jLqYl33Qipdb9
Versiedatum
Datum begin geldigheid
Datum einde geldigheid
Is deelzaaktype van zaaktypen
Relatie met andere zaaktypen

4 - Controle uitvoeren  , 9 - Melding activiteit behandelen  , 9 - Melding activiteit behandelen  , 10 - Aanvraag beschikking regulier behandelen  , 11 - Aanvraag beschikking uitgebreid behandelen  , 11 - Aanvraag beschikking uitgebreid behandelen  , 12 - Zienswijze behandelen  , 14 - Voorlopige voorziening behandelen  , 16 - Bezwaar behandelen  , 16 - Bezwaar behandelen  , 90 - Advies verstrekken (informeel) - VERVALLEN  

Tags:
Gemaakt door Mark van den Broek (Admin) op 14-08-2017 11:13:06
Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door VirtualConsult m.b.v. open-source-software XWiki 8.4.4
De inhoud is ontwikkeld door in.spiratie.nl in opdracht van UIVO-I Werkpakket 2 - Ketenprocessen