6 - Handhavingsverzoek behandelen

Laatst gewijzigd door 360AutoLogger op 04-02-2020 23:39:19


Identificatie
6
Omschrijving
Handhavingsverzoek behandelen
Omschrijving generiek
Handhavingsverzoek behandelen
Afbeelding

Categorie
Handhaven
Doel

Een beschikking vaststellen op een verzoek van een burger, bedrijf of overheid om een sanctie op een vermeende overtreding toe te passen. 

Aanleiding

Een burger, bedrijf of overheid heeft expliciet een verzoek tot handhaving ingediend.

Toelichting

Aanleiding is de indiening van een expliciet verzoek tot handhaving cq. verzoek tot toepassen van een sanctie. Aanleiding is dus niet een klacht, incident- of overlastmelding (zie het zaaktype ‘Incidentmelding behandelen’).

De behandeling van het handhavingsverzoek kan leiden tot een handhavingstraject. Dit vindt plaats door een vervolgzaak van het type ‘Handhavingsbesluit nemen’ te starten. 

Initiatie Extern / Intern
Extern
Handeling initiator
Indienen
Onderwerp
Handhavingsverzoek
Handeling behandelaar
Behandelen
Doorlooptijd behandeling (kalenderdagen)
56
Servicenorm behandeling (kalenderdagen)
Opschorting / aanhouding mogelijk
Ja
Opschorting / aanhouding toelichting
Verlenging doorlooptijd mogelijk
Ja
Verlenging toelichting
Met redelijke termijn, bijv. indien de gelegenheid wordt gegeven zienswijzen kenbaar te maken bij het voornemen tot afwijzing van het handhavingsverzoek en in bijzondere omstandigheden (aanvullend onderzoek nodig).
Verlengingstermijn
Trefwoorden
handhavingsverzoek
Classificatiecode archivering
Vertrouwelijkheid
Openbaar
Verantwoordelijke
Publicatie-indicatie
Nee
Publicatietekst
Product / Dienst
Naam van het referentieproces
Link naar het referentieproces
Proceseigenaar
Verantwoordingsrelatie
RSIN broncatalogus
14128451
Domein broncatalogus
GEM
Identificatie zaaktype in broncatalogus
6
Omschrijving zaaktype in broncatalogus
Handhavingsverzoek behandelen
Bronzaaktypelink
ZKT_9yRpq5wPfQNO6
Versiedatum
Datum begin geldigheid
Datum einde geldigheid
Is deelzaaktype van zaaktypen
Relatie met andere zaaktypen

4 - Controle uitvoeren  , 5 - Handhavingsbesluit nemen  , 12 - Zienswijze behandelen  , 14 - Voorlopige voorziening behandelen  , 16 - Bezwaar behandelen  

ArchiefClassificatie Bron
ArchiefClassificatie Code
ArchiefClassificatie Indicatie ZTC
SelectielijstProcestype Naam
SelectielijstProcestype Nummer
SelectielijstProcestype Procesobjecttype
SelectielijstProcestype Selectielijst Omschrijving

Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door VirtualConsult m.b.v. open-source-software XWiki 12.5.1
De inhoud is ontwikkeld door MvR & Partners in opdracht van het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet'.