90 - Advies verstrekken (informeel) - VERVALLEN

Laatst gewijzigd door Mark van den Broek (Admin) op 13-10-2019 22:19:41


Identificatie
90
Omschrijving
Advies verstrekken (informeel) - VERVALLEN
Omschrijving generiek
Advies verstrekken (informeel)
Afbeelding

Categorie
Adviseren
Doel

Het (vroegtijdig) inbrengen van kennis, inzicht en (voorlopige) standpunten voor een onderhanden of mogelijk toekomstige beoordeling van plannen, aanvragen e.d.

Aanleiding

Een burger, bedrijf of andere overheidsorganisatie verzoekt om de inbreng van expertise of de eigen organisatie verzoekt om de inbreng van expertise (advies op projectplan), waarbij die inbreng vanuit een zelfstandige zaak geleverd wordt.

Toelichting

Een informeel advies is richtinggevend en vrijblijvend en heeft geen wettelijke basis, in tegenstelling tot een zaak van het type "Advies verstrekken", waarbij het advies gebaseerd is op wettelijke bevoegdheden en waarvan de uitkomsten niet vrijblijvend zijn.

Het informeel advies kan bijvoorbeeld betreffen:

  • het vooroverleg zoals dat veelal voorafgaat aan de aanvraag van een (Wabo-)vergunning of de indiening van een melding activiteit.
  • de beoordeling van stedenbouwkundige plannen, inrichtingsschetsen e.d. in het kader van het toetsen van (ontwerp) ruimtelijk plan.
  • een intern advies . Advisering intern betreft met name de inbreng van expertise ten behoeve van beleidsontwikkeling, beheer/onderhoud en uitvoeringsprojecten.
Initiatie Extern / Intern
Extern
Handeling initiator
Aanvragen
Onderwerp
Advies (informeel)
Handeling behandelaar
Verstrekken
Doorlooptijd behandeling (kalenderdagen)
Servicenorm behandeling (kalenderdagen)
Opschorting / aanhouding mogelijk
Nee
Opschorting / aanhouding toelichting
Verlenging doorlooptijd mogelijk
Ja
Verlenging toelichting
Situatie-afhankelijk. Veelal n.v.t.
Verlengingstermijn
Trefwoorden
advies
Classificatiecode archivering
Vertrouwelijkheid
Openbaar
Verantwoordelijke
Publicatie-indicatie
Nee
Publicatietekst
Product / Dienst
Naam van het referentieproces
Link naar het referentieproces
Proceseigenaar
Verantwoordingsrelatie
RSIN broncatalogus
14128451
Domein broncatalogus
GEM
Identificatie zaaktype in broncatalogus
2
Omschrijving zaaktype in broncatalogus
Advies verstrekken (informeel)
Bronzaaktypelink
ZKT_6MzqpYWyUnZYE
Versiedatum
Datum begin geldigheid
Datum einde geldigheid
01-06-2019
Is deelzaaktype van zaaktypen

90 - Advies verstrekken (informeel) - VERVALLEN  

Relatie met andere zaaktypen

10 - Aanvraag beschikking regulier behandelen  , 11 - Aanvraag beschikking uitgebreid behandelen  , 90 - Advies verstrekken (informeel) - VERVALLEN  

Tags:
Gemaakt door Mark van den Broek (Admin) op 14-08-2017 11:13:15
Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door VirtualConsult m.b.v. open-source-software XWiki 8.4.4
De inhoud is ontwikkeld door in.spiratie.nl in opdracht van UIVO-I Werkpakket 2 - Ketenprocessen