4 - Controle uitvoeren

Laatst gewijzigd door Afgeschermd op 25-03-2020 15:13:25


Identificatie
4
Omschrijving
Controle uitvoeren
Omschrijving generiek
Toezicht houden
Afbeelding

Categorie
Toezicht houden
Doel

Vanuit bestuursrechtelijke bevoegdheid beoordelen of een situatie in overeenstemming is met geldende wet- en regelgeving, verstrekte vergunningen en meldingen van activiteiten.

Aanleiding

Een afgehandelde vergunningaanvraag (zowel voor begeleiding van de realisatie van de vergunning als voor toezicht bij een afgewezen aanvraag), een gerealiseerde vergunning, een verwerkte melding (van een activiteit), een eerder uitgevoerde controle, een melding van overlast of ongewoon voorval, een verzoek (door een belanghebbende), een ‘toevallige’ waarneming, een handhavingstraject, een project dan wel het gepland zijn van toezicht.

Toelichting

Het betreft het controleren van / toezicht houden op de verleende vergunningen, de verwerkte meldingen en het zich houden aan vigerende wet- en regelgeving.

Elke controlezaak betreft één controle met daaruit voortvloeiende bevindingen. Een hercontrole is een nieuwe toezichtzaak.

Beschreven is het meest voorkomende toezichtproces, waarvan een controlebezoek deel uit maakt. In het meest eenvoudige geval betreft de controle het inzien van het dossier en het daaruit bijvoorbeeld constateren dat niet voldaan is aan de plicht tot het indienen van een rapportage (administratieve controle). In complexe gevallen, bijvoorbeeld het controleren van activiteiten die betrekking hebben op het Besluit risico's zware ongevallen 2015, kan een controle meerdere dagen in beslag nemen.

De in het zaaktype vastgelegde termijnen (doorlooptijd behandeling, servicenorm behandeling, doorlooptijden statussen) zijn 'redelijke termijnen' voor de uitvoering van veelvoorkomende controles. De afspraken over deze termijnen dienen vooral ter beheersing van individuele zaken én zaken waaraan zaken van dit zaaktype een bijdrage leveren (zoals de behandeling van een handhavingsverzoek, het nemen van een handhavingsbesluit en de lasten onder bestuursdwang en dwangsom). Uitsluitend voor inspecties van inrichtingen waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is, is een wettelijke termijn voorgeschreven: voor deze inspecties geldt dat de conclusies van de inspectie binnen vier maanden aan de exploitant van de inrichting moeten worden medegedeeld (art. 13, lid 13 Besluit risico's zware ongevallen 2015). 

Als het gevoerde toezicht aanleiding geeft tot handhaving, dan vindt die plaats in een gerelateerde (vervolg)zaak van het zaaktype ‘Handhavingsbesluit nemen’.

Initiatie Extern / Intern
Intern
Handeling initiator
Aanvraag
Onderwerp
Controle
Handeling behandelaar
Uitvoeren
Doorlooptijd behandeling (kalenderdagen)
28
Servicenorm behandeling (kalenderdagen)
14
Opschorting / aanhouding mogelijk
Ja
Opschorting / aanhouding toelichting
Als de voorbereiding niet aansluit op het controlebezoek, kan de behandeling tussentijds worden opgeschort. Ook als metingen en andere onderzoeken als adviezen in deze zaak moeten worden meegenomen kan de behandeling worden opgeschort.
Verlenging doorlooptijd mogelijk
Ja
Verlenging toelichting
Vanwege bijvoorbeeld het afwachten van de resultaten van onderzoek.
Verlengingstermijn
Trefwoorden
controle, inspectie, toezicht
Classificatiecode archivering
Vertrouwelijkheid
Openbaar
Verantwoordelijke
Publicatie-indicatie
Nee
Publicatietekst
Product / Dienst

G01 - Omgevingswaarde Omgevingsplan (MO01 - Monitoring omgevingswaarde)
G02 - Monitoring omgevingswaarde programma (MO01 - Monitoring omgevingswaarde)
MBZK01 - Monitoring omgevingswaarde programma (MO01 - Monitoring omgevingswaarde)
MD01 - Monitoring omgevingswaarde programma (MO01 - Monitoring omgevingswaarde)
ME01 - Monitoring omgevingswaarde programma (MO01 - Monitoring omgevingswaarde)
MI01 - Omgevingswaarde (MO01 - Monitoring omgevingswaarde)
MI02 - Monitoring omgevingswaarde programma (MO01 - Monitoring omgevingswaarde)
MLNV01 - Monitoring omgevingswaarde programma (MO01 - Monitoring omgevingswaarde)
MO01 - Monitoring omgevingswaarde programma (MO01 - Monitoring omgevingswaarde)
P01 - Omgevingswaarde Omgevingsverordening (MO01 - Monitoring omgevingswaarde)
P02 - Monitoring omgevingswaarde programma (MO01 - Monitoring omgevingswaarde)
W01 - Monitoring omgevingswaarde programma (MO01 - Monitoring omgevingswaarde)
W10 - Zwemwaterkwaliteit (MO01 - Monitoring omgevingswaarde)
W11 - Zwemwaterkwaliteitsbeoordeling (MO01 - Monitoring omgevingswaarde)
G01 - Informatieplicht (RE26 - Informatieplicht)
G02 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
G03 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
G04 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
G05 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
G06 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
G07 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
G08 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
G09 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
G10 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
G11 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
G12 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
G13 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
G14 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
G15 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
G16 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
G17 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
G18 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
G19 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
G20 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
G21 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
G22 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
G23 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
G24 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
G26 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
ME01 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
ME02 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
ME03 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
ME04 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
ME05 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
ME06 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
ME07 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
ME08 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
ME09 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
ME10 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
ME11 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
ME12 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
ME13 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
ME14 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
ME15 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
ME16 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
ME17 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
ME18 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
ME19 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
ME20 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
ME21 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
ME22 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
ME23 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
ME24 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
ME25 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
MI01 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
MI02 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
MI03 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
MI04 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
MI05 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
MI06 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
MI07 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
MI08 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
MI09 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
MI10 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
MI11 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
MI12 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
MI13 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
MI14 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
MI15 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
MI16 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
MI17 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
MI18 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
MI19 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
MI20 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
MI21 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
MI22 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
MI23 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
MI24 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
MI25 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
MO01 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
P02 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
P03 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
P04 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
P05 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
P06 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
P07 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
P08 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
P09 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
P10 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
P11 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
P12 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
P13 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
P14 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
P15 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
P16 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
P17 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
P18 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
P19 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
P20 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
P21 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
P22 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
P23 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
P24 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
P25 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
P26 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
P31 - Informeren (RE26 - Informatieplicht)
G01 - Uitvoering proactief toezicht (TZ01 - Controle (proactief))
MBZK01 - Uitvoering proactief toezicht (TZ01 - Controle (proactief))
MD01 - Uitvoering proactief toezicht (TZ01 - Controle (proactief))
ME01 - Uitvoering proactief toezicht (TZ01 - Controle (proactief))
MI01 - Toezichtsplan Seveso-inrichtingen (TZ01 - Controle (proactief))
MI01 - Uitvoering proactief toezicht (TZ01 - Controle (proactief))
MI02 - Toezichtsprogramma Seveso-inrichtingen (TZ01 - Controle (proactief))
MI03 - Toezichtrapport (TZ01 - Controle (proactief))
MI05 - Openbaarmaking bevindingen toezicht (TZ01 - Controle (proactief))
MLNV01 - Uitvoering proactief toezicht (TZ01 - Controle (proactief))
MO01 - Uitvoering proactief toezicht (TZ01 - Controle (proactief))
P01 - Toezichtsplan Seveso-inrichtingen (TZ01 - Controle (proactief))
P01 - Uitvoering proactief toezicht (TZ01 - Controle (proactief))
P02 - Toezichtsprogramma Seveso-inrichtingen (TZ01 - Controle (proactief))
P03 - Toezichtrapport (TZ01 - Controle (proactief))
P05 - Openbaarmaking bevindingen toezicht (TZ01 - Controle (proactief))
VHR01 - Uitvoering proactief toezicht (TZ01 - Controle (proactief))
VHR01 - Toezichtsplan Seveso-inrichtingen (TZ01 - Controle (proactief))
VHR02 - Toezichtsprogramma Seveso-inrichtingen (TZ01 - Controle (proactief))
VHR03 - Toezichtrapport (TZ01 - Controle (proactief))
VHR05 - Openbaarmaking bevindingen toezicht (TZ01 - Controle (proactief))
VVR01 - Uitvoering proactief toezicht (TZ01 - Controle (proactief))
W01 - Uitvoering proactief toezicht (TZ01 - Controle (proactief))
W10 - Controle (proactief) Zwemwaterkwaliteit (TZ01 - Controle (proactief))
G01 - Reactieve controle (TZ02 - Controle (reactief))
MBZK01 - Reactieve controle (TZ02 - Controle (reactief))
MD01 - Reactieve controle (TZ02 - Controle (reactief))
ME01 - Reactieve controle (TZ02 - Controle (reactief))
MI01 - Reactieve controle (TZ02 - Controle (reactief))
MI02 - Aanvullend toezicht Seveso-inrchting (TZ02 - Controle (reactief))
MLNV01 - Reactieve controle (TZ02 - Controle (reactief))
MO01 - Reactieve controle (TZ02 - Controle (reactief))
P01 - Reactieve controle (TZ02 - Controle (reactief))
P02 - Aanvullend toezicht Seveso-inrchting (TZ02 - Controle (reactief))
VHR01 - Reactieve controle (TZ02 - Controle (reactief))
VHR02 - Aanvullend toezicht Seveso-inrchting (TZ02 - Controle (reactief))
VVR01 - Reactieve controle (TZ02 - Controle (reactief))
W01 - Reactieve controle (TZ02 - Controle (reactief))

Naam van het referentieproces
Toezicht houden
Link naar het referentieproces
http://www.gemmaonline.nl/index.php/Id-vivo-1000
Proceseigenaar
Verantwoordingsrelatie
RSIN broncatalogus
14128451
Domein broncatalogus
GEM
Identificatie zaaktype in broncatalogus
4
Omschrijving zaaktype in broncatalogus
Controle uitvoeren
Bronzaaktypelink
ZKT_jBqyJVZpfNbLE
Versiedatum
Datum begin geldigheid
Datum einde geldigheid
Is deelzaaktype van zaaktypen
Relatie met andere zaaktypen

1 - Advies verstrekken  , 3 - Last onder bestuursdwang ten uitvoer leggen  , 3 - Last onder bestuursdwang ten uitvoer leggen  , 4 - Controle uitvoeren  , 4 - Controle uitvoeren  , 5 - Handhavingsbesluit nemen  , 5 - Handhavingsbesluit nemen  , 5 - Handhavingsbesluit nemen  , 6 - Handhavingsverzoek behandelen  , 6 - Handhavingsverzoek behandelen  , 7 - Incidentmelding behandelen  , 7 - Incidentmelding behandelen  , 8 - Last onder dwangsom ten uitvoer leggen  , 8 - Last onder dwangsom ten uitvoer leggen  , 8 - Last onder dwangsom ten uitvoer leggen  , 9 - Melding activiteit behandelen  , 9 - Melding activiteit behandelen  , 10 - Aanvraag beschikking regulier behandelen  , 10 - Aanvraag beschikking regulier behandelen  , 10 - Aanvraag beschikking regulier behandelen  , 11 - Aanvraag beschikking uitgebreid behandelen  , 11 - Aanvraag beschikking uitgebreid behandelen  , 13 - Beroep behandelen  , 90 - Advies verstrekken (informeel) - VERVALLEN  

ArchiefClassificatie Bron
ArchiefClassificatie Code
ArchiefClassificatie Indicatie ZTC
SelectielijstProcestype Naam
SelectielijstProcestype Nummer
SelectielijstProcestype Procesobjecttype
SelectielijstProcestype Selectielijst Omschrijving

Tags:
Gemaakt door Afgeschermd op 14-08-2017 13:13:21
Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door VirtualConsult m.b.v. open-source-software XWiki 12.5.1
De inhoud is ontwikkeld door MvR & Partners in opdracht van het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet'.