4 - Projectnummer

Laatst gewijzigd door Jurjen Roels (Admin) op 21-01-2020 20:40:55Naam
4 - Projectnummer
Definitie
Uniek nummer van het project waarop de zaak betrekking heeft.
Toelichting

Zaken van één of meer zaaktypen kunnen met elkaar samenhangen zonder dat die samenhang blijkt uit de aan individuele zaken gerelateerde subjecten of objecten. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een nieuwbouwwijk of de aanleg van een (auto/spoor/water)weg (waarvoor vergunningen worden verleend, waarvoor meldingen worden gedaan, waarop toezicht wordt gehouden, en waar handhavend wordt opgetreden, et cetera). Door aan al deze zaken één projectnummer te verbinden, kunnen eenvoudig alle met dat project samenhangende zaken in beeld worden gebracht.

Verplicht bij status
Groep
Project
Formaat
Tekst
Lengte
10
Kardinaliteit
1
Datum begin geldigheid
Datum einde geldigheid

Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door VirtualConsult m.b.v. open-source-software XWiki 12.5.1
De inhoud is ontwikkeld door MvR & Partners in opdracht van het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet'.