3 - Last onder bestuursdwang ten uitvoer leggen

Laatst gewijzigd door Afgeschermd op 17-03-2020 14:52:03


Identificatie
3
Omschrijving
Last onder bestuursdwang ten uitvoer leggen
Omschrijving generiek
Bestuursdwang ten uitvoer leggen
Afbeelding

Categorie
Handhaven
Doel

Controleren of de overtreder de last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, beëindigen van de overtreding, het voorkomen van herhaling van de overtreding, dan wel het wegnemen of beperken van de gevolgen van de overtreding heeft uitgevoerd en, indien uit de controle blijkt dat de last niet is uitgevoerd, de last zelf - op kosten van de overtreder - ten uitvoer te leggen.

Aanleiding

Mogelijke aanleidingen:

Toelichting

In een zaak van het zaaktype 'Handhavingsbesluit nemen' is aan de overtreder een last onder bestuursdwang opgelegd. Om te controleren of de last is uitgevoerd en, indien dit niet het geval is, de last zelf uit te voeren op kosten van de overtreder, is een zaak van onderhavig zaaktype gepland. De feitelijke handelingen die nodig zijn voor de toepassing van de bestuursdwang (lees: het geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding), zijn afhankelijk van de aard van de overtreding. Na toepassing van de bestuursdwang wordt een beschikking genomen over het verhaal van de kosten op de overtreder.

De feitelijke invordering van de kosten wordt beschouwd als een financieel administratief proces en is geen onderdeel van onderhavig zaaktype.

De vermelde zaakstatussen betreffen de normale gang van zaken. Bij een spoedprocedure kunnen statussen korter of alleen pro forma doorlopen worden.

Initiatie Extern / Intern
Intern
Handeling initiator
Opleggen
Onderwerp
Last onder bestuursdwang
Handeling behandelaar
Ten uitvoer leggen
Doorlooptijd behandeling (kalenderdagen)
Servicenorm behandeling (kalenderdagen)
Opschorting / aanhouding mogelijk
Ja
Opschorting / aanhouding toelichting
Opschorting is mogelijk vanwege een voorlopige voorziening in samenhang met een bezwaar- en beroepsprocedure.
Verlenging doorlooptijd mogelijk
Ja
Verlenging toelichting
Verlengingstermijn
Trefwoorden
bestuursdwang, handhaving
Classificatiecode archivering
Vertrouwelijkheid
Openbaar
Verantwoordelijke
Publicatie-indicatie
Nee
Publicatietekst
Product / Dienst

G01 - Last onder bestuursdwang (HH02 - Toepassing herstelsanctie)
MBZK01 - Last onder bestuursdwang (HH02 - Toepassing herstelsanctie)
MD01 - Last onder bestuursdwang (HH02 - Toepassing herstelsanctie)
ME01 - Last onder bestuursdwang (HH02 - Toepassing herstelsanctie)
MI01 - Last onder bestuursdwang (HH02 - Toepassing herstelsanctie)
MLNV01 - Last onder bestuursdwang (HH02 - Toepassing herstelsanctie)
MO01 - Last onder bestuursdwang (HH02 - Toepassing herstelsanctie)
P01 - Last onder bestuursdwang (HH02 - Toepassing herstelsanctie)
W01 - Last onder bestuursdwang (HH02 - Toepassing herstelsanctie)

Naam van het referentieproces
Link naar het referentieproces
Proceseigenaar
Verantwoordingsrelatie
RSIN broncatalogus
14128451
Domein broncatalogus
GEM
Identificatie zaaktype in broncatalogus
3
Omschrijving zaaktype in broncatalogus
Bestuursdwang ten uitvoer leggen
Bronzaaktypelink
ZKT_95qaxkr3SVXz9
Versiedatum
Datum begin geldigheid
Datum einde geldigheid
Is deelzaaktype van zaaktypen
Relatie met andere zaaktypen

4 - Controle uitvoeren  , 5 - Handhavingsbesluit nemen  , 14 - Voorlopige voorziening behandelen  

ArchiefClassificatie Bron
ArchiefClassificatie Code
ArchiefClassificatie Indicatie ZTC
SelectielijstProcestype Naam
SelectielijstProcestype Nummer
SelectielijstProcestype Procesobjecttype
SelectielijstProcestype Selectielijst Omschrijving

Tags:
Gemaakt door Afgeschermd op 14-08-2017 13:13:31
Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door VirtualConsult m.b.v. open-source-software XWiki 12.5.1
De inhoud is ontwikkeld door MvR & Partners in opdracht van het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet'.