11 - Aanvraag beschikking uitgebreid behandelen

Laatst gewijzigd door Mieke Huijsman op 07-04-2020 19:24:34


Identificatie
11
Omschrijving
Aanvraag beschikking uitgebreid behandelen
Omschrijving generiek
Vergunningaanvraag uitgebreid behandelen
Afbeelding

Categorie
Vergunningverlening, Beschikken
Doel

Een besluit nemen op een aanvraag voor een vergunning, ontheffing of vergelijkbare beschikking op basis van een beoordeling van die aanvraag in een uitgebreide procedure.

Aanleiding

De zaakbehandelende organisatie heeft een aanvraag voor een beschikking ontvangen of start zelf ambtshalve een traject voor het wijzigen of intrekken van een beschikking, waarop een uitgebreide procedure (Uniforme openbare voorbereidingsprocedure, Afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht) van toepassing is. 

Toelichting

Tijdens de intake wordt geverifieerd dat de aanvraag in een uitgebreide procedure behandeld kan worden. Is dit niet mogelijk dan betreft het een zaak van het type ´Aanvraag beschikking regulier behandelen´. Ook kan geconstateerd worden dat volstaan kan worden met het behandelen als melding met een zaak van het type ‘Melding activiteit behandelen’.

Initiatie Extern / Intern
Extern
Handeling initiator
Aanvragen
Onderwerp
Beschikking uitgebreide procedure
Handeling behandelaar
Behandelen
Doorlooptijd behandeling (kalenderdagen)
182
Servicenorm behandeling (kalenderdagen)
182
Opschorting / aanhouding mogelijk
Ja
Opschorting / aanhouding toelichting
Bij verzoek om aanvullende informatie en bij in artikel 4:15, tweede lid Awb genoemde gevallen, gedurende een zelf te bepalen termijn
Verlenging doorlooptijd mogelijk
Ja
Verlenging toelichting
Binnen de beslistermijn van 8 weken kan - mits gemotiveerd - besloten worden de beslistermijn te verlengen.
Verlengingstermijn
42
Trefwoorden
Vergunning, beschikking, uitgebreid
Classificatiecode archivering
Vertrouwelijkheid
Openbaar
Verantwoordelijke
Publicatie-indicatie
Ja
Publicatietekst
Product / Dienst

G01 - Gemeentelijke omgevingsvisie (BV01 - Omgevingsvisie)
MI01 - Nationale omgevingsvisie (BV01 - Omgevingsvisie)
P01 - Provinciale omgevingsvisie (BV01 - Omgevingsvisie)
G03 - Intrekking begunstigende beslissing (HH02 - Toepassing herstelsanctie)
MBZK03 - Intrekking begunstigende beslissing (HH02 - Toepassing herstelsanctie)
MD03 - Intrekking begunstigende beslissing (HH02 - Toepassing herstelsanctie)
ME03 - Intrekking begunstigende beslissing (HH02 - Toepassing herstelsanctie)
MI03 - Intrekking begunstigende beslissing (HH02 - Toepassing herstelsanctie)
MO03 - Intrekking begunstigende beslissing (HH02 - Toepassing herstelsanctie)
P03 - Intrekking begunstigende beslissing (HH02 - Toepassing herstelsanctie)
W03 - Intrekking begunstigende beslissing (HH02 - Toepassing herstelsanctie)
MI01 - Legger (RE05 - Legger)
W01 - Legger (RE05 - Legger)
MI01 - Peilbesluit (RE06 - Peilbesluit)
W01 - Peilbesluit (RE06 - Peilbesluit)
G01 - Omgevingsplan (RE07 - Omgevingsplan)
G02 - Omgevingsplan (RE07 - Omgevingsplan)
G03 - Omgevingsplan (RE07 - Omgevingsplan)
G04 - Omgevingsplan (RE07 - Omgevingsplan)
MD01 - Projectbesluit (RE08 - Projectbesluit)
ME01 - Projectbesluit (RE08 - Projectbesluit)
MI01 - Projectbesluit (RE08 - Projectbesluit)
MI02 - Projectbesluit (RE08 - Projectbesluit)
MI03 - Projectbesluit (RE08 - Projectbesluit)
MI04 - Projectbesluit (RE08 - Projectbesluit)
MI05 - Projectbesluit (RE08 - Projectbesluit)
MI06 - Projectbesluit (RE08 - Projectbesluit)
MI07 - Projectbesluit (RE08 - Projectbesluit)
P01 - Projectbesluit (RE08 - Projectbesluit)
W01 - Projectbesluit (RE08 - Projectbesluit)
W02 - Projectbesluit (RE08 - Projectbesluit)
G01 - Programma (RE09 - Programma)
G02 - Programma (RE09 - Programma)
G03 - Programma (RE09 - Programma)
G04 - Programma (RE09 - Programma)
G05 - Programmatische aanpak (RE09 - Programma)
MBZK01 - Programma (RE09 - Programma)
MBZK02 - Programmatische aanpak (RE09 - Programma)
MD01 - Programma (RE09 - Programma)
MD02 - Programma (RE09 - Programma)
MD03 - Programma (RE09 - Programma)
MD04 - Programmatische aanpak (RE09 - Programma)
ME01 - Programma (RE09 - Programma)
ME02 - Programmatische aanpak (RE09 - Programma)
MI01 - Programma (RE09 - Programma)
MI02 - Programma (RE09 - Programma)
MI03 - Programma (RE09 - Programma)
MI03 - Programma (RE09 - Programma)
MI04 - Programma (RE09 - Programma)
MI05 - Programma (RE09 - Programma)
MI06 - Programma (RE09 - Programma)
MI07 - Programma (RE09 - Programma)
MI08 - Programma (RE09 - Programma)
MI09 - Programma (RE09 - Programma)
MI10 - Programmatische aanpak (RE09 - Programma)
MLNV01 - Programma (RE09 - Programma)
MLNV02 - Programma (RE09 - Programma)
MLNV03 - Programmatische aanpak (RE09 - Programma)
MO01 - Programma (RE09 - Programma)
MO02 - Programmatische aanpak (RE09 - Programma)
P01 - Programma (RE09 - Programma)
P02 - Programma (RE09 - Programma)
P03 - Programma (RE09 - Programma)
P04 - Programma (RE09 - Programma)
P05 - Programmatische aanpak (RE09 - Programma)
W01 - Programma (RE09 - Programma)
W02 - Programma (RE09 - Programma)
W03 - Programma (RE09 - Programma)
G09 - Beschikking omgevingsvergunning één activiteit (RE10 - Omgevingsvergunning)
G11 - Beschikking omgevingsvergunning één activiteit (RE10 - Omgevingsvergunning)
G13 - Beschikking omgevingsvergunning één activiteit (RE10 - Omgevingsvergunning)
G15 - Beschikking omgevingsvergunning één activiteit (RE10 - Omgevingsvergunning)
MO01 - Beschikking omgevingsvergunning één activiteit (RE10 - Omgevingsvergunning)
MO02 - Beschikking omgevingsvergunning meer activiteiten (RE10 - Omgevingsvergunning)
P04 - Beschikking omgevingsvergunning één activiteit (RE10 - Omgevingsvergunning)
P05 - Beschikking omgevingsvergunning één activiteit (RE10 - Omgevingsvergunning)
P07 - Beschikking omgevingsvergunning één actviteit (RE10 - Omgevingsvergunning)
P08 - Beschikking omgevingsvergunning één activiteit (RE10 - Omgevingsvergunning)
P09 - Beschikking omgevingsvergunning één activiteit (RE10 - Omgevingsvergunning)
P10 - Beschikking omgevingsvergunning één activiteit (RE10 - Omgevingsvergunning)
P11 - Beschikking omgevingsvergunning één activiteit (RE10 - Omgevingsvergunning)
P12 - Beschikking omgevingsvergunning één activiteit (RE10 - Omgevingsvergunning)
P13 - Beschikking omgevingsvergunning één activiteit (RE10 - Omgevingsvergunning)
P14 - Beschikking omgevingsvergunning één activiteit (RE10 - Omgevingsvergunning)
P15 - Beschikking omgevingsvergunning één activiteit (RE10 - Omgevingsvergunning)
P16 - Beschikking omgevingsvergunning één activiteit (RE10 - Omgevingsvergunning)
P19 - Beschikking omgevingsvergunning (RE10 - Omgevingsvergunning)
P20 - Beschikking omgevingsvergunning één activiteit (RE10 - Omgevingsvergunning)
P24 - Beschikking omgevingsvergunning één activiteit (RE10 - Omgevingsvergunning)
P38 - Beschikking omgevingsvergunning meer activiteiten (RE10 - Omgevingsvergunning)
P39 - Beschikking omgevingsvergunning meer activiteiten (RE10 - Omgevingsvergunning)
P40 - Beschikking omgevingsvergunning meer activiteiten (RE10 - Omgevingsvergunning)
P56 - Beschikking omgevingsvergunning meer activiteiten (RE10 - Omgevingsvergunning)
G01 - Gedoogplichtbeschikking (RE16 - Gedoogplichtbeschikking)
G02 - Gedoogplichtbeschikking (RE16 - Gedoogplichtbeschikking)
MBZK01 - Gedoogplichtbeschikking (RE16 - Gedoogplichtbeschikking)
MD01 - Gedoogplichtbeschikking (RE16 - Gedoogplichtbeschikking)
ME01 - Gedoogplichtbeschikking (RE16 - Gedoogplichtbeschikking)
MI01 - Gedoogplichtbeschikking (RE16 - Gedoogplichtbeschikking)
MI02 - Gedoogplichtbeschikking (RE16 - Gedoogplichtbeschikking)
MI03 - Gedoogplichtbeschikking (RE16 - Gedoogplichtbeschikking)
MI04 - Gedoogplichtbeschikking (RE16 - Gedoogplichtbeschikking)
MI05 - Gedoogplichtbeschikking (RE16 - Gedoogplichtbeschikking)
MI06 - Gedoogplichtbeschikking (RE16 - Gedoogplichtbeschikking)
MI07 - Gedoogplichtbeschikking (RE16 - Gedoogplichtbeschikking)
MI08 - Gedoogplichtbeschikking (RE16 - Gedoogplichtbeschikking)
MI09 - Gedoogplichtbeschikking (RE16 - Gedoogplichtbeschikking)
MO01 - Gedoogplichtbeschikking (RE16 - Gedoogplichtbeschikking)
P01 - Gedoogplichtbeschikking (RE16 - Gedoogplichtbeschikking)
P02 - Gedoogplichtbeschikking (RE16 - Gedoogplichtbeschikking)
P03 - Gedoogplichtbeschikking (RE16 - Gedoogplichtbeschikking)
W01 - Gedoogplichtbeschikking (RE16 - Gedoogplichtbeschikking)
W02 - Gedoogplichtbeschikking (RE16 - Gedoogplichtbeschikking)
P01 - Aanwijsbesluit zwemlocaties (RE19 - Zwemwaterbeheer)

Naam van het referentieproces
Behandelen aanvraag vergunning
Link naar het referentieproces
http://www.gemmaonline.nl/index.php/Id-vivo-0900
Proceseigenaar
Verantwoordingsrelatie
RSIN broncatalogus
14128451
Domein broncatalogus
GEM
Identificatie zaaktype in broncatalogus
11
Omschrijving zaaktype in broncatalogus
Vergunningaanvraag uitgebreid behandelen
Bronzaaktypelink
ZKT_wjkwb8WGxSGrj
Versiedatum
Datum begin geldigheid
Datum einde geldigheid
Is deelzaaktype van zaaktypen
Relatie met andere zaaktypen

4 - Controle uitvoeren  , 9 - Melding activiteit behandelen  , 9 - Melding activiteit behandelen  , 10 - Aanvraag beschikking regulier behandelen  , 10 - Aanvraag beschikking regulier behandelen  , 11 - Aanvraag beschikking uitgebreid behandelen  , 12 - Zienswijze behandelen  , 13 - Beroep behandelen  , 13 - Beroep behandelen  , 14 - Voorlopige voorziening behandelen  , 16 - Bezwaar behandelen  , 90 - Advies verstrekken (informeel) - VERVALLEN  

ArchiefClassificatie Bron
ArchiefClassificatie Code
ArchiefClassificatie Indicatie ZTC
SelectielijstProcestype Naam
SelectielijstProcestype Nummer
SelectielijstProcestype Procesobjecttype
SelectielijstProcestype Selectielijst Omschrijving

Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door VirtualConsult m.b.v. open-source-software XWiki 12.5.1
De inhoud is ontwikkeld door MvR & Partners in opdracht van het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet'.